600,000.00
400,000.00
1,200,000.00

Robot lau nhà

iRobot Braava 380T

8,500,000.00

Robot lau nhà

iRobot Braava Jet 240

5,500,000.00
-47%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 675

15,000,000.00 7,900,000.00
-57%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 690

15,000,000.00 6,490,000.00
-53%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 805

10,500,000.00 4,900,000.00
-59%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 860

12,000,000.00 4,900,000.00
-55%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 870

13,000,000.00 5,900,000.00

Robot hút bụi

iRobot Roomba 890

15,000,000.00

Robot hút bụi

iRobot Roomba 960

9,490,000.0011,990,000.00