600,000.00
400,000.00
1,200,000.00

Robot lau nhà

iRobot Braava 380T

8,500,000.00
-24%

Robot lau nhà

iRobot Braava Jet 240

8,500,000.00 6,500,000.00
-0%

Robot hút bụi

iRobot Braava jet M6

15,000,000.00 14,990,000.00
-54%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 675

12,000,000.00 5,490,000.00
    • Trưng bày
  • Xóa
-46%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 690

12,000,000.00 6,490,000.00
    • Trưng bày
  • Xóa
-53%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 805

10,500,000.00 4,900,000.00
-70%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 860

15,000,000.00 4,490,000.00
    • Trưng bày
  • Xóa
-55%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 870

13,000,000.00 5,900,000.00
-37%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 890

15,000,000.00 9,490,000.00