-46%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 690

12,000,000.00 6,490,000.00
  • Trưng bày
 • Xóa
-53%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 805

10,500,000.00 4,900,000.00
-70%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 860

15,000,000.00 4,490,000.00
  • Trưng bày
 • Xóa
-55%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 870

13,000,000.00 5,900,000.00
-37%

Robot hút bụi

iRobot Roomba 890

15,000,000.00 9,490,000.00

Robot hút bụi

iRobot Roomba 960

9,990,000.0011,990,000.00
  • Trưng bày
  • Mới 100%
 • Xóa

Robot hút bụi

iRobot Roomba 980

10,990,000.0014,990,000.00
  • Trưng bày
  • Mới 100%
 • Xóa
-33%

Robot hút bụi

iRobot Roomba E5

15,000,000.00 9,990,000.00
  • Quốc tế
 • Xóa
-31%

Robot hút bụi

iRobot Roomba E6

16,000,000.00 10,990,000.00
  • Quốc tế
 • Xóa
-50%

Robot hút bụi

iRobot Roomba I7

10,990,000.0015,490,000.00
  • Châu Âu
  • Quốc tế
 • Xóa
-33%

Robot hút bụi

iRobot Roomba I7 Plus

29,900,000.00 19,990,000.00

Robot hút bụi

iRobot Roomba S9

29,900,000.00